Támogatás

PLÉBÁNIÁNK ÉS TEMPLOMUNK TÁMOGATÁSA

 Az Anyaszentegyház öt parancsolatának ötödik pontjában kéri: Lehetőségeid szerint segítsd az Egyházat anyagi szükségleteiben. Ez azért is fontos számunkra, mert Magyarországon az Egyházat a hívek tartják fent adományaikkal. Templomok, plébánia épületek fenntartása, a papok és plébániai alkalmazottak fizetése (kántor, sekrestyés, plébániai ügyintézők) mind a hívek adományából történik.

Az adományozásnak többféle módja van, amivel támogatni tudja plébániánkat és templomunkat:

Egyházi hozzájárulás
Az egyházi hozzájárulás (régebben adó vagy párbér) az egyházközség, mint intézmény működtetésére befizetett összeg. A püspöki kar által ajánlott mértéke: évenként az éves nettó munkabér vagy nyugdíj 1%-a, amit keresőnként fizetünk. Minimum mértéke aktív keresőknek 6000.-Ft, nyugdíjasoknak 5000.- Ft egy évre. Ebből finanszírozzuk a plébániai közösségi terek rezsiköltségeit és karbantartását, munkatársaink bérét, és az adminisztratív költségeket. Befizethető készpénzben, a sekrestyében, az irodában; csekken, banki átutalással, vagy az egyházi hozzájárulást gyűjtő munkatársunknál, aki az év első hónapjában járja végig a plébánia területét.

Adomány
Pénzben nyújtott önkéntes, jótékony célú támogatás. Tevékenységünk egyes kiemelt területei (szeretetszolgálat, templom díszítése, felújítási-, karbantartó munkák, Mindszenty Emlékhely fenntartása, stb.) külön is támogathatók. Az adományozó szándékát minden esetben tiszteletben tartjuk, ezért ezt kérjük pontosan megjelölni, milyen célra történik az adományozás.

Perselypénz
A szentmiséken gyűjtött adomány. A templomunk üzemeltetésére (fűtés, világítás, díszítés, liturgikus eszközök) fordítjuk. A meghirdetett központi gyűjtések (katolikus iskolák, missziók, Péter-fillér stb.) bevételét a megadott célra továbbítjuk az érsekségnek.

Stólapénz
Az egyházi szolgáltatások (szentmisék, esketés, temetés) alkalmával fizetendő díj. Szabott ár, melynek mértékét és a szolgálattevők közötti elosztásának arányát a Főegyházmegyei Hatóság szabályozza.

Tized
Önkéntes, rendszeres adomány a hívő közösség támogatására. Bármilyen jövedelmünk (munkabér, örökség, nyeremény stb.) 1 tized része.

Adó 1%
A személyi jövedelemadó bevallásakor támogathatjuk valamelyik bejegyzett egyházat. Az állam a részére befizetett összeget a felajánlók számának arányában osztja szét az egyházak között. (Ezért fontos akkor is beadnunk a rendelkező nyilatkozatot, ha alacsony jövedelmünk miatt nincs fizetendő adónk!) Az így kiszámított ráeső pénzösszeget a Magyar Katolikus Egyház központja kapja meg és osztja szét egyházmegyéi között. Plébániánk ebből kapja az évi fix összegű egyházmegyei támogatást. Adónk egy másik 1 %-ával pedig egy civil szervezetet támogathatunk. Ha erről az adóbevallásban érvényesen rendelkeztünk, az APEH az alapítvány részére az összeget átutalja. Magyar Katolikus Egyház – 0011

Templomunkat támogathatja azzal is, ha egykor földi maradványai nyughelyéül Altemplomunkat választja, és ott urnasírhelyet vált magának.

A kedves hívek az itt megadott számlára is befizethetik, vagy átutalhatják az egyházi hozzájárulást, ill. adományaikat:

Számlatulajdonos: Magyarok Nagyasszonya Plébánia, 8200 Veszprém, Ady E. u. 31.

Számlaszáma: 11748007-20068406

Szeretettel kérjük, és hálás szívvel köszönjük támogatását!