Magyarok Nagyasszonya Plébánia Veszprém

Örökimádás

Az idők jeleit figyelve elérkezettnek láttuk az időt, és szükségesnek, hogy templomunkhoz kapcsolódóan elindítsuk az Oltáriszentség állandó imádását.

Mély meggyőződéssel hisszük, hogy napjaink felmerülő összes kérdésére egyedül Jézus Krisztus tud biztos választ adni; az eszmék zűrzavarában biztos utat mutatni; hitehagyott világunkban egyedül ő tud újra hitet ajándékozni; eltévedt embertársainkat visszavezetni Istenhez.

Ahhoz, hogy gyógyító-, üdvözítő tevékenységét kifejthesse bennünk, hitet kér tőlünk, s hogy ezzel a hittel bízzuk rá életünket, minden dolgunkat először Vele beszéljük meg.

Erre ad alkalmat az Oltáriszentségben áldott jelenlétével és közöttünk létével. Ezért fontos számunkra, hogy életünk részévé tegyük az Oltáriszentség látogatását, imádását a szentmiseáldozat idején kívül, a heti 168 órából 1 órát Vele töltve.

Az állandó Szentségimádás éjjel-nappal ezt akarja megvalósítani.

Legyünk nagylelkűek az Oltáriszentségben köztünk élő Jézushoz. Ajándékozzunk Neki hetente egy órát, és Ő megújítja életünket, növelve hitünket, erősítve reményünket, visszavezetve minket az „első szeretethez”.

A heti időpont meghatározása segít bennünket a rendszerességben, mi pedig ezzel tudjuk segíteni az állandó szentségimádás fenntartását; biztosítva, hogy az Oltáriszentség ne maradjon egyedül, őrizetlenül.

A késő esti – éjszakai – és hajnali óráknak külön értéke van. Ezekben az órákban az ember fogékonyabb az isteni kinyilatkoztatásra. Akik ezekben az órákban tudnak virrasztani egy órát, azokat külön szent örömben részesíti az Úr.

Az állandó szentségimádás fenntartása által mindnyájunk életére áradjon áldás és kegyelem, hadd lehessünk mi magunk is áldássá.

2017. október 26-án, csütörtökön este 18.00 órakor Dr. Márfi Gyula érsek úr szentmisét mutatott be, majd ünnepélyesen kihelyezte az Oltáriszentséget imádásra az Örökimádó kápolnában.

Örömmel tapasztaljuk az Örökimádó kápolna látogatottságát. Istennek hála az imádkozókért. Az eddigi jelentkezések és tapasztalatok alapján reggel 6.00 órától este 21.00 óráig tartjuk nyitva a kápolnát. Az éjszakai szentségimádáshoz feltétlenül szükséges, hogy folyamatosan minden órában legyenek imádkozók. Ezt szeretnénk elérni, addig reggel 6.00 órától este 21.00 óráig biztosítjuk a lehetőséget. Óriási előrelépés ez is, hála legyen érte az Úrnak, és minden kedves imádkozónak.

 

 

 

 

ÁLLANDÓ SZENTSÉGIMÁDÁS

Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom Veszprém (a főbejárattól jobbra)