^Lap tetejére

 • 1 Isten hozta a Magyarok Nagyasszonya Plébánia honlapján!
  Köszönjük érdeklődését! Kérjük, látogasson el hozzánk a valóságban is. Szeretettel várjuk!
 • 2 Az egyházközség egyesít Krisztusban és titokzatos testében, az Egyházban.
  (Mindszenty bíboros)
 • 3 Mária az élet minden fájdalmát tegye számodra örömmé.
  (Szent Pio)
 • 4 A gyermekek nevelése két fontos részből áll: finom magatartás és a mindig nyitott templom. Gyónhassanak és áldozhassanak könnyűszerrel.
  (Don Bosco)
 • 5 Helyezzük magunkat Isten kezébe. Imádkozzunk és minden sikerül!
  (Don Bosco)

MAGYAROK NAGYASSZONYA PLÉBÁNIA

Mindszenty Emléktemplom

2016.10.30. Évközi 31. vasárnap

November 1-én, kedden Mindenszentek ünnepe van. Parancsolt ünnep. A szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek: délelőtt 8.30, 10.00, este 19.00. Az esti szentmise előtt 18.00 órakor közösen imádkozunk elhunytjainkért.

November 2-án, szerdán, Halottak napján reggel 7.00-, 7.45-, és este 18.00 órakor lesz szentmise.

Aki a temetőt (altemplomunkat) ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-8-ig minden nap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára.

Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot (templomunkat) vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni.

November 3-án, csütörtökön nem lesz szentmise.

Elsőpéntek következik november 4-én. Este 18.00 órakor lesz szentmise, előtte lehetőség szentgyónásra.

A Magyar Keresztény Misszió Alapítvány aláírásgyűjtést kezdeményez, melynek célja a Magyarország Alaptörvénye kiegészítése az emberi magzat élethez való jogának pontosabb megfogalmazása céljából: „Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat ember és joga van az élethez, fogantatásától kezdve védelem illeti meg.” Az aláírásgyűjtő ívek a kápolnában írhatók alá.

A következő vasárnap a Rózsafüzér Társulat tagjainak titokcsere lesz.

Bővebben...

2016.10.23. Évközi 30. vasárnap

A mai vasárnap országos templomi gyűjtés van a missziók javára. A perselyadományokat erre a célra továbbítjuk.

Kedden a szentmise reggel 7.30-kor lesz.

Szerdán nem lesz szentmise, este 17.30-kor szentségimádás-, 18.00 órakor Igeliturgia lesz.

Mindenszentek ünnepe és halottak napja alkalmával, altemplomunk látogatási rendje a hirdetőtáblákon-, és a honlapunkon is olvasható.

Bővebben...

2016.10.16. Évközi 29. vasárnap

A héten kedden (október 18-án) a szentmise reggel 7.30-kor lesz. Este 19.00 órakor felnőtt katekézis a plébánián.

A következő vasárnap országos templomi gyűjtés van a missziók javára. A perselyadományokat erre a célra irányítjuk.

Bővebben...

2016.10.09. Évközi 28. vasárnap

Kedden, csütörtökön és pénteken nem lesz szentmise.

Hétfőn este 17.30-tól szentolvasó, 18.00 órakor Igeliturgia lesz.

Szerdán, este 17.30-tól szentségimádást tartunk, 18.00 órakor Igeliturgia lesz.

Hálás köszönetünket fejezzük ki Garics Ágotának, plébániánk tagjának, aki a templombúcsú alkalmával ülőpárnákkal ajándékozta meg templomunkat. Nagylelkűségéért áldja meg az Isten.

Bővebben...

2016.10.02. Évközi 27. vasárnap

A mai vasárnap a Rózsafüzér Társulat tagjainak titokcsere van.

Októbertől az esti szentmisék 18.00 órakor kezdődnek. (A vasárnap esti szentmise továbbra is 19.00 órakor!) 

Október hónapban az esti szentmisék előtt fél órával kezdődően közösen imádkozzuk a szentolvasót, szerda kivételével, a szentségimádás miatt.

Október 4-én, kedden este 19.00 órára a Plébánia hittantermébe várjuk azokat a felnőtteket, akik keresztségre, elsőáldozásra, bérmálásra szeretnének felkészülni; valamint várjuk azokat a felnőtteket, akik gyarapítani szeretnék  hitismereteiket. Megbeszéljük a felkészüléssel kapcsolatos tudnivalókat, a katekézis ez évi témáját, véglegesítve a heti időpontokat. A katekézis idejében (október 4-től május végéig) keddi napokon a szentmise reggel 7.30-kor lesz.

Templomunk búcsúünnepe a következő vasárnap lesz, melyet  lelkigyakorlattal ünneplünk október 7-8-9-én, (péntek - szombat - vasárnap).  Pénteken (Október 7-e, péntek egyben a hónap első péntekje!) és szombaton 16.30-tól gyóntatás. 18.00 órakor szentmise lelkigyakorlatos beszéddel. Október 9-én, vasárnap 7.45-től gyóntatás, (8.30-kor szentmise), 10.00 órakor lesz az ünnepi búcsúi szentmise a harmadik lelkigyakorlatos beszéddel. A szentmiséket bemutatja és a szentbeszédeket mondja: Dr. Benyik György biblikus professzor, plébános, Szegedről.

Bővebben...

Copyright © 2015. Magyarok Nagyasszonya Plébánia  Rights Reserved.