^Lap tetejére

 • 1 Isten hozta a Magyarok Nagyasszonya Plébánia honlapján!
  Köszönjük érdeklődését! Kérjük, látogasson el hozzánk a valóságban is. Szeretettel várjuk!
 • 2 Az egyházközség egyesít Krisztusban és titokzatos testében, az Egyházban.
  (Mindszenty bíboros)
 • 3 Mária az élet minden fájdalmát tegye számodra örömmé.
  (Szent Pio)
 • 4 A gyermekek nevelése két fontos részből áll: finom magatartás és a mindig nyitott templom. Gyónhassanak és áldozhassanak könnyűszerrel.
  (Don Bosco)
 • 5 Helyezzük magunkat Isten kezébe. Imádkozzunk és minden sikerül!
  (Don Bosco)

MAGYAROK NAGYASSZONYA PLÉBÁNIA

Mindszenty Emléktemplom

Személyi jövedelmadó 1%-ának felajánlása

Az előző évekhez hasonlóan most is lehetőség van arra, hogy az adóbevallás alkalmával híveink személyi jövedelemadójuk 1%-át a 0011-es technikai számon a Magyar Katolikus Egyház javára felajánlják. (Ezen a számon nem rendelkezhetnek az egyházközség vagy a templom javára. Ez a felajánlás nem helyettesíti az egyházközségi hozzájárulást!)
Természetesen ezen túl is fel lehet ajánlani a személyi jövedelemadó másik 1%-át különböző szervezetek, köztük egyházi alapítványok javára. Ez azonban nem érinti az egyháznak közvetlenül felajánlható 1%-ot, mivel attól különbözik.
A másik 1% kedvezményezettjének ajánljuk:
Veszprémi Szeminárium Alapítvány (Főegyházmegyénk papnevelésére.)
Adószáma: 19261083-1-19
Boldog Özséb Alapítvány (A Magyar Pálos Rend támogatására.)
Adószáma: 18671362-1-13

Az idei évtől lehetőség van arra, hogy a NAV készítse el az adózók bevallását. Mivel ebben az esetben figyelmünket könnyen elkerülheti a személyi jövedelemadó 1%-ról való rendelkezés, kérjük, ennek lehetőségéről tájékozódjanak a templomokban kihelyezett szórólapokról, valamint a www.johelyrekerül.hu honlapon. Kérjük, abban az esetben is tegye meg felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt nulla forint (pl. családi adókedvezmény), mert a „nullás” bevallás is számít!

Minden az egyházmegyék részéről a plébániáknak nyújtott anyagi támogatás jelentős részét az 1%-os felajánlások révén kapott összeg teszi ki.

Adományok templomunknak

Plébániánk és templomunk működése és fenntartása kizárólagosan a Hívek adományából történik. Templomunk, mint Mindszenty Emléktemplom, túlnő plébániánk határán. Feladatának tekinti a Hitvalló Bíboros tiszteletének terjesztését, gyűjtve az imádkozókat boldoggá avatásáért, engesztelni hazánkért.
A templom javára juttatott adománnyal hozzájárul templomunk fenntartásához és működéséhez. Templomunk lapos tető részének felújítására plébániánk pályázatot nyújtott be. A lapos tető felújítása mellett szükségessé válik a nyílászárók cseréje. Erre célirányosan köszönettel elfogadunk adományokat.
Amennyiben erre szívesen adományoz, adományát „Nyílászárók” megjelöléssel utalja át a következő számlaszámra: Magyarok Nagyasszonya Plébánia: 11748007-20068406.
A legkisebb adományért is hálásak vagyunk!

2017.02.12. Évközi 6. vasárnap

Február 14-én, kedden reggel 7.30-kor lesz szentmise. Este 19.00 órakor a plébánián folytatódik a felnőtt katekézis.

Miután jelentős mértékben elfogytak az urnasírhelyek Altemplomunkban, szükségessé válik az urnatemető bővítése. Az urnasírhely ára továbbra is 150.000,- Ft. Egy urnafülkében - téglalap alakú urnák esetén - három személy hamvai helyezhetők el. Az urnatemető bővítése érdekében plébániánk kedvezményt ajánl mindazoknak, akik urnasírhelyet vásárolnak február 13. és március 31. között. Ebben az időszakban 140.000,- Ft-ért értékesítjük az építendő urnahelyeket. A kedvezményt elsősorban plébániánk Híveinek ajánljuk, illetve azoknak, akiket Híveink ajánlanak. Amennyiben felhívásunk kedvező fogadtatásra talál, úgy április 30-ig elkészülnek az új urnasírhelyek. Ügyintézés a Plébánia Hivatalban, hivatali időben. Érdeklődni a templomban is lehet, a szentmisék alkalmával.

Bővebben...

2017.02.05. Évközi 5. vasárnap

Ma a Rózsafüzér Társulat tagjainak titokcsere van.

Kedden a szentmise este 18.00 órakor lesz

Csütörtökön nem lesz szentmise. Este 19.00 órakor a Képviselőtestület tagjainak gyűlése lesz a plébánián.

Bővebben...

2017.01.29. Évközi 4. vasárnap

Január 30-án, hétfőn délelőtt 9.00 órától kerül sor a karácsonyi díszítés bontására, melyhez kérjük férfi híveink segítségét.

Január 31-én, kedden nem lesz szentmise. Este 19.00 órakor a plébánián folytatódik a felnőtt katekézis.

Február 2-án, csütörtökön, Urunk bemutatását ünnepeljük. (Gyertyaszentelő Boldogasszony.) Este 18.00 órakor tartjuk az ünnepi szentmisét gyertyaszenteléssel. Ez a nap egyben a megszentelt élet napja, könyörgőnap a szerzetesi hivatásokért. Imádságainkban emlékezzünk meg erről.

Február 3-án, pénteken, Szent Balázs püspök, vértanú emléknapja van.  Este 18.00 órakor lesz szentmise. A szentmisét követően egyenkénti balázsáldást osztunk.  Vasárnap minden szentmise végén közös balázsáldás lesz. Ez a nap egyben a hónap első péntekje. A szentmise előtt lehetőség lesz szentgyónásra.

A következő vasárnap - február első vasárnapján - a Rózsafüzér Társulat tagjainak titokcsere lesz.

Bővebben...

Copyright © 2015. Magyarok Nagyasszonya Plébánia  Rights Reserved.