^Lap tetejére

 • 1 Isten hozta a Magyarok Nagyasszonya Plébánia honlapján!
  Köszönjük érdeklődését! Kérjük, látogasson el hozzánk a valóságban is. Szeretettel várjuk!
 • 2 Az egyházközség egyesít Krisztusban és titokzatos testében, az Egyházban.
  (Mindszenty bíboros)
 • 3 Mária az élet minden fájdalmát tegye számodra örömmé.
  (Szent Pio)
 • 4 A gyermekek nevelése két fontos részből áll: finom magatartás és a mindig nyitott templom. Gyónhassanak és áldozhassanak könnyűszerrel.
  (Don Bosco)
 • 5 Helyezzük magunkat Isten kezébe. Imádkozzunk és minden sikerül!
  (Don Bosco)

MAGYAROK NAGYASSZONYA PLÉBÁNIA

Mindszenty Emléktemplom

Hitoktatás a 2016-2017 tanévben

Kedves Szülők és Gyerekek!

Egy évvel megint öregebbek lettünk, ezért most ősszel újból iskolába mehetünk. Feltehetjük magunknak a kérdést, hogy mennyire sikerült nekem, nekünk közelebb kerülnünk Istenhez az elmúlt időszakban? Hála Istennek sok „piciny gyermek” jár hittanórára, akik közül nagyon sokat megérintett Isten szeretete. Ez látszott a tanórákon való viselkedésükön, és a vasárnapi szentmisén való részvételükön. Igen nagy öröm azt látni, hogy nem csak meghallgatják Jézus történeteit, hanem be is építik életükbe. Ezt láthatjuk abból, hogy boldogan és szép számban jöttek a fiúk ministrálni a kislányok pedig, énekelni a kórusba. Ezek a gyerekek tanúságot tettek hitükről.

Számomra ez csodás élmény volt, hogy nem parancsnak érezték a vasárnapi szentmisét, hanem egy örömteli pillanatnak, amikor együtt lehetnek Jézussal és a barátaikkal. Példát adva nagyobb társaiknak is abban, hogy miért „ilyeneké az Isten országa”. Példád adva nekünk felnőtteknek is, hogy mit jelent gyermeki hittel fordulni Istenhez, hogy mi is hozzá juthassunk. Hiszen a szentmisében a mi lelkünket is ez a boldogság kell, hogy átjárja, ez az őszinte szeretet.

A szülőket kérem, ne ijedjenek meg, hogy a templomról írok, hiszen nekünk, akik hiszünk Istenben ez nélkülözhetetlen számunkra. Tudom, hogy sokan még csak most ismerkednek meg a kereszténységgel, ami nagy öröm nekünk. Lesznek közöttünk olyanok, akik majd ezután fognak megkeresztelkedni, ahogy elmélyültek hitükben, és nekik sem lesz már „idegen dolog” a templom. Mi senkit nem rekesztünk ki hitéletünkből! Sőt arra buzdítunk mindenkit, hogy csatlakozzon Istenhez, hogy még boldogabb lehessen és eljuthasson az örök életre!

Ez az év a tanuláson kívül a hitünk elmélyítésére is szolgál. Szeretném, ha folytatódna az örömteli együttlétünk a szentmisén, a tanóránkon, és azon kívül. Gondolok itt kirándulásokra, egyházi rendezvényeken való részvételre, a pécsi hittan táborra, ahol sikerült meg is élnünk a szeretet közösséget. Felejthetetlen élményekkel lettünk gazdagabbak. Ez egy tanúságot tevő tábor volt!

Az őszi kirándulásunk programját is tartalmazza tájékoztatónk, abban a reményben, hogy idén még többen veszünk részt rajta.

Sok szeretettel várok mindenkit az új tanévben: Gábor bácsi

 

Kedves Szülők! 

„A hit kapuja (vö. ApCsel 14,27), mely az Istennel való közösségre vezet, és lehetővé teszi, hogy belépjünk Egyházába, mindig nyitva áll előttünk. Akkor lehet átlépni küszöbét, ha Isten Igéjét hirdetik, és a szív engedi, hogy átalakítsa  a kegyelem.”

Isten Igéje hirdetésének sajátos formája a hitoktatás, melyet nagy bizalommal kezdünk el a 2016/17-es tanévben is, segítve gyermekeiket, hogy nyissák meg szívüket, és engedjék, hogy átalakítsa a kegyelem.

Szívből kívánom, hogy az egyre tudatosabban megélt hit átjárja Mindnyájuk életét, és teremje meg mindazokat a gyümölcsöket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy életünk biztonságos és boldog legyen. Mindszenty bíboros prófétai meglátása: „Hitünk bátor megvallása, vallásunk bátor gyakorlása a nemzet életébe beleviszi az erkölcsi erőket, amelyek a belső továbbrombolás veszélyétől megóvják; belevisz ifjú törekvéseket, amelyek az ő szabadságának, egységének, haladásának, felemelkedésének nélkülözhetetlen tényezői lesznek.”

Eredményes tanévet kívánva szeretettel köszöntöm az egész Családot: Tamás atya

 

GYAKORLATI TUDNIVALÓK

Szeptember 5-én, hétfővel kezdődik a hitoktatás az iskolákban. Tájékoztatónk tartalmazza plébániánk hitoktatási rendjét, melyben megtalálják gyermekük/gyermekeik hittanórájának helyét és idejét.

Szeptember 11-e, vasárnap „Veni Sancte” vasárnap lesz plébániánkon. Ez azt jelenti, hogy a délelőtti szentmiséket (8.30, 10.00) a Szentlélek segítségül hívásával kezdjük, hogy legyen vezetőnk az új tanév folyamán. Szeretettel kérjük a Szülőket, gyermekeikkel együtt valamelyik szentmisén egy közösséget alkotva imádkozzanak velünk.

A már elsőáldozott gyermekek a tanév elején végezzék el szentgyónásukat, szentáldozásukat. Vasárnapokon reggel 7.45-től van már gyóntatás, hétfői napokon 18.00 órától az esti szentmise kezdetéig. 

A gyermekek rendszeres vasárnapi szentmisén való részvételét szentmise-naplóval segítjük, amit a szentmise végén a hitoktató, vagy a szentmisét bemutató pap ír alá. Azon alkalmakkor, amikor a gyermek más templomban vesz részt szentmisén, ott írassa alá a szentmisét bemutató pappal. A szentmisén való részvétel kötelezettségének eleget lehet tenni a szombat esti szentmisén, vagy bármelyik szentmisén vasárnap, a három közül.

A gyermek szentmisén- és hitoktatáson való részvételének folyamatosságát figyelemmel kísérjük. Ennek megfelelően minden évben automatikusan értesítjük azokat a családokat, (január végén, február elején) ahol a gyermeknél aktuális a keresztelés, elsőáldozás, bérmálás, - közölve a szükséges tudnivalókat, tennivalókat.

A fiúkat már első osztályos kortól kezdve szeretettel hívjuk és várjuk ministrálni! Azokat, akik szívesen jönnek, vasárnapokon a szentmise előtt negyed órával várjuk a sekrestyében. - Jó hangú fiúkat és leányokat gyerekkórusunkba várunk, hogy énekükkel szebbé tegyék a liturgiát. Énekpróba a szentmise előtt fél órával van.

A hittankönyveket a gyerekek a hitoktatótól fogják megkapni az első órákon. 

Ha valakinek bárminemű gondja, kérdése, panasza, kérése van a hitoktatással kapcsolatban, keresse meg a plébánost! Egyet ne tegyenek a Szülők: kiíratják a gyermeket a hitoktatásról. Mindent meg lehet beszélni, meg lehet oldani közös jóakarattal.

Elérhetők vagyunk: a hittanórák alkalmával az iskolában, szentmisék alkalmával a templomban, a plébánián: hétköznapokon, hivatali órákban személyesen, vagy a 328-408-as telefonszámon.

Október 4-én, kedden este 19. 00 órára a Plébánia hittantermébe várjuk azokat a felnőtteket, akik keresztségre, elsőáldozásra, bérmálásra szeretnének felkészülni; valamint várjuk azokat a felnőtteket, akik hitünkben akarnak jobban elmélyedni, gyarapítani ismereteiket. Ekkor beszéljük meg a felkészüléssel kapcsolatos tudnivalókat, a katekézis ez évi témáját, véglegesítjük a katekézis heti időpontját/időpontjait.

 

2016-2017-ES TANÉV TERVEZETT PROGRAMJAI

Október 1. szombat:  zarándoklat a Hajag Csillaga Grottához.

Október 7. péntek: 15.00: lelki előkészület templomunk búcsújára: találkozó Dr. Benyik György szegedi biblikus professzorral. 17.30: rózsafüzért imádkozunk a hittanosokkal a szentmise előtt.

Október 9. vasárnap délelőtt 10.00 óra: ünnepi búcsúi szentmise.

December 1. csütörtök: a plébánián 16.30-tól pásztorjáték próba. (Hasonlóképpen 8-án, 15-én, 22-én.)

December 24-én, szombaton pásztorjáték előadás 16. 00-kor a templomban.

Március 24. péntek 17.00 óra: keresztút a hittanosokkal

Április 1. szombat: kirándulás.

Április 23. vasárnap: a délelőtt 10.00 órai szentmisében elsőáldozás.

Május 26. péntek: sportnap a szülőkkel együtt

Június 11. Szentháromság vasárnapja. Bérmálás az Árpád-házi Szent Margit Plébániatemplomban.

Június 18. Úrnapja. A délelőtt 10.00 órai szentmisét követően körmenet, Te Deum.

 

HITTANÓRÁK RENDJE A 2016/2017. TANÉVBEN  

 

Nap

Órakezdet

Hely

Évfolyam

„A” hét

     

Hétfő

  8.55

  9.50

10.50

11.50

12.45

Rózsa

Rózsa

Rózsa

Rózsa

Rózsa

4/C

2/B

3/A

2/A

8.

Kedd

  8.00

  8.55

  9.50

10.50

11.50

12.45

Rózsa

Rózsa

Rózsa

Rózsa

Rózsa

Rózsa

1.

3/B

4/A-B

5.

7.

6.

Szerda

  8.55

  9.50

10.50

11.50

12.45

Cholnoky

Cholnoky

Cholnoky

Cholnoky

Cholnoky

1/A-B

7.

6/B

8/B

8/A

Csütörtök

  8.00

  8.55

  9.50

10.50

11.50

12.45

Cholnoky

Cholnoky

Cholnoky

Cholnoky

Cholnoky

Cholnoky

6/A

4/A-B

3/A-B

5/B

2/A-B

5/A

„B” hét

 

 

 

Hétfő

  8.55

  9.50

10.50

11.55

12.50

Rózsa

Rózsa

Rózsa

Rózsa

Rózsa

4/C

2/B

3/A

2/A

8.

Kedd

  8.00

  8.55

  9.50

10.50

11.55

12.50

Rózsa

Rózsa

Rózsa

Rózsa

Rózsa

Rózsa

1.

2/B

4/A-B

5.

7.

6.

Szerda

  8.55

  9.50

10.50

11.55

12.50

Cholnoky

Cholnoky

Cholnoky

Cholnoky

Cholnoky

3/A-B

6.

1/A-B

5/B

8/A

Csütörtök

  8.00

  8.55

  9.50

10.50

11.55

12.50

Cholnoky

Cholnoky

Cholnoky

Cholnoky

Cholnoky

Cholnoky

2/A-B

4/A-B

8/B

5/A

7/A

6/B

Copyright © 2015. Magyarok Nagyasszonya Plébánia  Rights Reserved.